obiecte psihice

(În acest moment, editura nu onorează comenzi direct pe site)
Descriere

„Ceea ce surprinde în acest volum este nonşalanţa talentului lui Alexandru Ovidiu Vintilă de a facilita întâlnirea dintre universuri menite în genere de a nu se cunoaşte/ recunoaşte între ele, prin ignorare reciprocă, sau chiar prin evitare voluntară. Nu e deloc întâmplător, cred, că Gellu Naum sau Gherasim Luca se regăsesc în aceste poezii în proximitatea Marianei Marin sau a lui Petre Stoica, pentru a cita doar câteva nume printre cele evocate de poet. Nici că Zarathustra lui Nietzsche pare a nu refuza întâlnirea cu Dumnezeul revelaţiei biblice. Astfel, cred eu, că trebuie înţeles şi titlul cărţii: obiecte psihice în sensul prezenţei permanente şi simultane în mintea şi sufletul poetului al tuturor acestor realităţi, oricât de depărtate ar părea ele unei priviri superficiale, grăbite să se întoarcă la divertismentele preferate ale secolului XXI.”

(Sebastian Reichmann)   

  

„Pe Alexandru Ovidiu Vintilă l-am cunoscut, faţă către faţă, acum câţiva ani, la Suceava, la festivalul de poezie „Nicolae Labiş”. La un prânz s-a întâmplat să ne aşezăm „cot la cot”, la aceeaşi masă. Astfel, mult mai mult decât bucatele şi vinul (bune şi ele…), mi-au plăcut poveştile adevărate ale lui Ovidiu despre Traian Brăileanu, bucovinean şi el, sociolog de anvergură (despre care eu ştiam prea puţine lucruri), membru în guvernul legionar şi săvârşit din viaţă în 1947, la închisoarea Aiud. Alexandru Ovidiu Vintilă lucra la un proiect de recuperare a acestei mari personalităţi trecute la index (între timp, a publicat două volume despre Brăileanu). Demersul autorului nu era şi nici nu este unul comod (din motive lesne de înţeles), însă pertinenţa lui A.O.V pe acest „subiect” s-a dovedit a fi inatacabilă, iar cele două cărţi despre Brăileanu au avut parte de o foarte bună primire.

Debutat editorial în 2004, cu poezie, A.O.V a mai publicat eseuri, apoi memorialistică recuperatorie (cum am arătat) iar acum se întoarce la poezie, cu un titlu puternic şi foarte bine strunit: „obiecte psihice” – un soi de  „unelte imateriale” pe care autorul le mânuieşte cu atâta iscusinţă încât izbuteşte să cioplească, cu ajutorul dânselor, granitul realităţii.

„(…) liniştea/ este un obiect psihic/ o maşinărie ciudată” afirmă poetul şi după ce spune/ scrie aceasta devii brusc atent să nu-ţi prinzi degetele nepăsării în rotiţele dinţate ale mecanismului cu pricina.

Poemele din „obiecte psihice” nu sunt doar o colecţie de texte, ci ele chiar alcătuiesc o CARTE. Cartea unui autor cu lecturi vaste – zeci de nume proprii de autori de literatură, alte neamuri de artişti, filosofi, personaje mitice şi mitologice locuiesc volumul –,  dar pe cât de vaste pe atât de bine însuşite şi de asumate, încât referinţele livreşti provoacă cititorului un singur „frison” – şi anume pe acela al întâlnirii cu Poezia. Alăturarea, de pildă, pe care o face într-unul dintre texte A.O.V. între Socrate şi Stamate (cel cu pâlnia tragicului Urmuz) transcende genurile şi vremurile şi ajunge acolo unde „(…) sunt/ banalităţile de zi cu zi”, anume la „atelierul mecanic în care s-a construit/ decesul lui dumnezeu”.

Mă consider privilegiat că am citit „obiecte psihice” înainte ca acestea să capete coperte, să prindă aripi şi să înceapă a se chema carte în lumina căreia vor creşte „arbori subţiri păsări/ despre care vorbim în somn…”

(Lucian Vasilescu)

 

Obiecte-le psihice de acum sunt deja a cincea carte de poeme, ceea ce indică un randament scriptural destul de ridicat. E un merit de frenezie creatoare, fără îndoială, dar mai de merit e decantarea – pe parcurs și în interiorul aceleiași formule – tot mai rafinată a empatiilor avangardiste”.

(Al. Cistelecan)

 

Informații adiționale
ISBN:

978-606-93658-8-5

Data apariţiei:

aprilie 2014

Număr de pagini:

96

Tip copertă:

broșată

Format:

13×20 cm

Colecţie:

Poezie

Despre autor

Alexandru Ovidiu Vintilă

biografie literară

Alexandru Ovidiu Vintilă (n. 26 septembrie 1977, Suceava) este licenţiat în istorie şi filozofie, diplomat în inginerie şi management agroturistic. Doctor în istorie. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iaşi şi membru în Comitetul de conducere al Societăţii Scriitorilor Bucovineni, redactor-şef al revistei „Bucovina literară” şi membru în colegiul de redacţie al revistei „Scriptum” a Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera” din Suceava. Până acum a publicat următoarele cărţi: caricatura de cretă, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2003 (apărută în 2004, Premiul Editurii Cartea Românească la Festivalul–Concurs de poezie „Porni Luceafărul…”, Botoşani, 2002; Premiul pentru debut al Societăţii Scriitorilor Bucovineni, 2004; nominalizat la Premiul pentru debut în poezie al filialei ieşene a Uniunii Scriitorilor din România, 2004); miezonoptice. tradiţia rupturii, Iaşi, Editura Timpul, 2008 (Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei, secţiunea poezie, 2009; un grupaj de poeme din acest volum a obţinut Premiul I în cadrul Concursului „Natale Oggi”, organizat de „Poesia Attiva”, Torino, decembrie 2008); cartea lui koch, Timişoara, Editura Brumar, 2009 (Premiul Societăţii Scriitorilor Bucovineni, secţiunea poezie, 2010). La Editura Timpul din Iaşi, în 2011, a publicat viaţa preschimbată, un grupaj de versuri din această carte a obţinut Premiul pentru poezie Octavian Goga, Ciucea – Cluj-Napoca, 2010, precum şi Premiul Editurii Dagan, Paris, 2011. De asemenea, autorului i-a mai apărut la Editura Tracus Arte din Bucureşti, în 2011, un volum de eseistică şi dialoguri intitulat Demersul dialogic. Semne ale unei experienţe a înţelegerii (Premiul Societăţii Scriitorilor Bucovineni, secţiunea publicistică, 2012). Pe lângă acestea, a mai publicat tomul Traian Brăileanu. Întruchipările raţiunii. Fapte, idei, teritorii ale realităţii din interbelicul bucovinean, Bucureşti, Editura Paideia, 2012 (Premiul Restitutio al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iaşi şi Premiul Societăţii Scriitorilor Bucovineni, ambele în anul 2013), precum şi monografia (teză de doctorat la origine) Traian Brăileanu. Dialectica unei istorii personale, Bucureşti, Editura Tracus Arte, 2013.